Manteniment d’Alta Tensió

Supervisar les instal·lacions d’alta tensió (AT) és primordial per a poder garantir la seva eficiència, productivitat i seguretat. És important que tècnics professionals s’ocupin de controlar que les instal·lacions elèctriques d’alta tensió segueixin funcionant com el primer dia. Per això MEMSA ofereix un servei de manteniment que cerca evitar els danys i garantir un funcionament òptim de la infraestructura.

Partner

Xarxes socials

Contacte

C/ Setze de Juliol 69
Polígon de Son Castelló
07009 Palma, Illes Balears
SPAIN

Oficines: (+34) 971431260
Servei 24h: (+34) 609622755
memsa@memsaingenieros.com